MovingDot heeft verschillende veiligheidsanalyses uitgevoerd en zowel nationale als internationale klanten geholpen.

Met de International Civil Aviation Organization (ICAO) veiligheidsanalyse principes als basis en gebruikmakend van de vaardigheden, kennis en ervaring, van zowel de klant en MovingDot’s eigen experts, worden voor bestaande of potentiële nieuw geïdentificeerd veiligheidsrisico's op maat gesneden mitigatie strategieën ontwikkeld.

Er komt bij veiligheidsanalyses meer kijken dan het verwerken van getallen. Het verkrijgen van inzicht in de gevolgen van huidige activiteiten of beoogde wijzigingen vereist een nauwkeurige evaluatie van niet alleen de technische, maar ook de operationele- en omgevingsfactoren. Op basis van de ICAO-principes, aangevuld met nationale veiligheidsvoorschriften of specifieke behoeften, evalueren MovingDot experts samen met u de verschillende risico’s op systematische wijze. Afhankelijk van de behoeftes en doelstellingen van het project, alsmede de beschikbaarheid van data, wordt een kwalitatieve dan wel kwantitatieve beoordeling gemaakt. Op basis van de bevindingen wordt samen met u geïdentificeerd welk mitigerende maatregelen nodig zijn. Hiermee wordt de stap gezet naar een proactieve strategie voor risicobeheer.

MovingDot heeft ervaring met het uitvoeren en ondersteunen van veiligheidsanalyses voor zowel nationale als internationale klanten. Ons sterk technisch oordeel, operationele ervaring en inzicht in culturele aspecten hebben geleid tot de ontwikkeling van doelgerichte risico mitigatiestrategieën en implementatie daarvan.

Enkele voorbeeldprojecten