Beleidsadvies

Advies en ondersteuning worden geleverd aan uiteenlopende partijen. Van nationale overheden tot aan kleinschalige lokale ATM dienstverleners. Dit kan onder meer zijn:

  •  Strategiebepaling en beleidsontwikkeling
  • Milieueffect rapportage (MER)
  •  Ondersteuning bij "Mikroklimaten" (overleg met omwonenden)
  •  Kosten/baten en investeringsanalyse (i.s.m. gelieerde bureau’s)
  •  Haalbaarheidsstudies
  •  Operationele concepten (ConOps)
  •  Training en ATM cursussen

Enkele voorbeeldprojecten