Helikopter operaties

Alleen al in Nederland zijn er zo'n 60 helihavens, waarvan de meeste commercieel worden geëxploiteerd en worden beheerd door de zorgsector (ziekenhuizen). De expertise van MovingDot op het gebied van helikopteroperaties omvat een breed scala aan kennis en ervaring. Om veilig te kunnen opereren, moeten de helihavens up-to-date zijn met betrekking tot strikte wet- en regelgeving en procedures, die zowel door lokale als nationale autoriteiten worden gehandhaafd. MovingDot heeft ervaring met al deze aspecten en ondersteunt klanten met succes bij het beheren van alle vereisten, zowel voor bovengrondse als voor verhoogde helihavens. Alle relevante factoren worden onderzocht in onze multidisciplinaire aanpak, waarbij veiligheid, het perspectief van helikopterpiloot en menselijke prestaties worden beschouwd als een integraal onderdeel van onze visie en benadering van helikopteroperaties.

Helihaven infrastructuur

MovingDot is gespecialiseerd in de infrastructurele eisen voor het ontwerpen, verbeteren of verplaatsen van een helihaven, hierbij rekening houdend met de gewenste inrichting met alle technische voorzieningen en randvoorwaarden om te kunnen opereren (verlichting, indicatiestelling, beveiliging van onbevoegden, toegankelijkheid etc.). Onze kennis en ervaring stellen ons in staat om de helihavenoperator een grondige compliance check van de helihaven te bieden, de operatie te ondersteunen en de onderhoudsverantwoordelijkheden te beoordelen.

Operationele aspecten

Voor helikopteroperaties richt MovingDot zich op de procedurele en regelgevende kant van het exploiteren van een helihaven, d.w.z. luchtruimgerelateerde vereisten met betrekking tot het landings- en opstijggebied (TLOF), het eindnaderings- en startgebied (FATO) en de veiligheidsgebieden. Ook wordt gekeken naar kenmerken van de helikopters die gebruik gaan maken van de helihaven, zoals prestatiespecificaties, gewichtscategorie, operationeel gebruiksdoel etc.

Bescherming tegen obstakels

De toepassing van ICAO Annex 14 Volume II is een voorwaarde voor het beoordelen van de locatie en grootte van de vereiste obstakelbeperkende oppervlakken, waardoor de helikopters die de helihaven gebruiken voldoende vrij blijven van alle relevante obstakels in de omgeving van de helihaven. MovingDot heeft deze kennis uitgebreid toegepast in verschillende settings en omstandigheden en voor allerlei operaties variërend van helikoptertrainingslocaties tot medische hulpverleningsoperaties onder VMC en IMC.

Vliegprocedure ontwerp

Voor instrumentnadering- en vertrekvluchtprocedures bieden we point-in-space (PinS) vliegprocedureontwerpen die zijn ontwikkeld met de nodige ondersteunende tools om de ontwikkeling van conforme, veilige en efficiënte instrumentvliegprocedures voor helikopters te garanderen.

Read more about PinS procedures

Aeronautical study

Vaak is een haalbaarheidsonderzoek nodig van een beoogde verandering of het ontstaan van nieuwe obstakels die de helikopteroperaties kunnen belemmeren. MovingDot heeft verschillende luchtvaartstudies geleverd, waarbij we onze kennis over het ontwerpen van vliegprocedures hebben gecombineerd met onze ervaring met veiligheidsbeoordelingen. Dit heeft geresulteerd in een gedegen multidisciplinair advies over de verschillende mogelijke scenario's om de beoogde verandering, verbetering of voortzetting van een veilige bedrijfsvoering aan te pakken. Het resulterende rapport ondersteunt de dialoog met de autoriteiten bij het verkrijgen van alle benodigde goedkeuringen en vergunningen.

Onze projecten