Een kwaliteits- en veiligheidsplan aantoont dat aan regelgeving wordt voldaan

Nationale wet- en regelgeving vereist dat een kwaliteits- en veiligheidsplan aantoont dat aan regelgeving wordt voldaan. Dit plan moest aan het ministerie ter goedkeuring worden aangeboden voor de transitie van de oude naar de nieuwe toren. 

MovingDot heeft, in samenwerking met en ten behoeve van DC-ANSP, een gestructureerd proces voor veranderingen in het ATM-systeem ontwikkeld. In het project voor de ontwikkeling van de nieuwe luchtverkeersleidingstoren op Flamingo International Airport op Bonaire is dit proces voor het eerst toegepast.

MovingDot was aangesteld om de het project te leiden. We organiseerden de identificatie van potentiele gevaren, de bepaling van risico’s en coördineerden de noodzakelijke mitigerende maatregelen. Verder stelden we daaruit volgende safety/performance case op. 

Tevens ondersteunde MovingDot DC-ANSP in de interactie met de verantwoordelijke overheidsinstanties, zoals IL&T in Nederland en de CAA op Curaçao, om de ministeriële goedkeuring en en een soepele transitie naar de nieuwe operationele situatie te verzekeren.