MovingDot heeft bewezen bij te dragen aan het oplossen van complexe luchtverkeerssituaties.

MovingDot is veelal betrokken bij projecten waarin complexe luchtverkeerssituaties moeten worden opgelost. Dankzij onze achtergrond in operationele luchtverkeersleiding en ervaring met vliegprocedures kunnen we op strategisch niveau weloverwogen advies geven voor een efficiënt ontwerp van luchtruim en routes.

Elk ontwerp begint met een Concept of Operations, een beschrijving van het veranderde ATM systeem. Hierin wordt duidelijk gemaakt wat de randvoorwaarden, de operationele afhandeling en de vereisten aan mens, machine en procedure zijn.

Daarnaast werken we met gecertificeerde PANS-OPS ontwerpers die operationele concepten vertalen naar instrumentvliegprocedures conform ICAO standaard. Dit betreft zowel conventionele procedures als Performance Based Navigation procedures (RNAV en RNP). Ook werken we de ontwerpen uit in kaarten en beschrijvingen geschikt voor aeronautische informatiepublicatie (AIP).

Enkele voorbeeldprojecten