Wij begeleiden u bij de implementatie en het bereiken van compliance voor veiligheidsmanagement en luchtverkeersmanagement.

ANSPs zijn primair gericht op het managen van hun dagelijkse operaties: operationele procedures, CNS en ATM-systemen, training, airspace management & design, aeronautical information. Volgens ICAO Annex 19, Safety Management, dienen ANSPs een Safety Management System (SMS) in te voeren. Deze Annex wordt ondersteund door Doc 9859, Safety Management Manual. 

De SMS basiscomponenten zijn als volgt:

  • Veiligheidsbeleid en -doelen (management commitment, veiligheidsverantwoordelijken, veiligheidsfunctionarissen, SMS documentatie)
  • Veiligheidsrisicomanagement (hazard identificatie, risicoanalyse en mitigatie)
  • Veiligheidsborging (veiligheidsprestatie monitoren, veranderingsmanagement, continue verbetering)
  • Veiligheidspromotie (training, opleiding, communicatie)

In een groeiend aantal Staten wordt certificatie ge├»ntroduceerd als het basis instrument voor toezicht op ANSPs. In het algemeen dekt het certificaat de naleving van alle regelingen voor air traffic services, d.w.z. niet alleen de klassieke ATM veiligheidsregelgeving, maar ook eisen op het gebied van quality & safety management, milieu, financi├źn en corporate governance. Het proces ter verkrijging en behoud van certificatie is complex.

MovingDot adviseurs, met managementervaring in zowel ATM toezicht als operaties en systemen, assisteren ANSPs bij de implementatie van het ICAO SMS raamwerk, verkrijgen en behouden van certificatie. Eveneens kunnen wij u ondersteunen bij het voldoen aan de Europese Unie (EU) en European Aviation Safety Agency (EASA) richtlijnen en verordeningen, met inbegrip van 'Common Requirements, evenals EUROCONTROL Safety Regulatory Requirements (ESARR).

Enkele voorbeeldprojecten