mountains under white mist at daytime

MovingDot heeft twee groepsinterviews gehouden met vertegenwoordigers van het veiligheidsmanagement en piloten.

Oppervlakken die door Procedure designers of Air Navigation Services and Aircraft Operations (PANSOPS) zijn bepaald, hebben het doel om een vliegtuig te beschermen voor een botsing met obstakels wanneer er op instrumenten wordt gevlogen. De VSS is ontworpen om het gebied vrij te houden waar het vliegtuig de decision altitude of minimum descent altitude (afhankelijk van het type nadering) bereikt, tot aan de baandrempel tijdens een rechte nadering. Als een VSS gepenetreerd wordt, kan volgens ICAO Doc 8169 Vol II een naderingsprocedure niet van kracht worden zonder een aeronautische studie.

Om inzicht te krijgen in de mogelijke operationele impact van obstakels die het VSS penetreren, heeft MovingDot twee groepsinterviews gehouden met vertegenwoordigers van het veiligheidsmanagement en vliegers. Als er uit de verkregen informatie punten van zorg naar voren waren gekomen, zou een incident assessment initiative gerechtvaardigd zijn. Een derde groepsinterview werd gehouden met vertegenwoordigers van obstakelbewaking om inzicht te verkrijgen in reguliere processen voor obstakelverificatie en identificatie van nieuwe obstakels met bijbehorende correctieve en/of communicatie inzet. Als er uit de verkregen informatie punten van zorg naar voren waren gekomen, zou een volledige obstacle verification initiative gerechtvaardigd zijn.

VSS obstakel penetraties die ook de stringentere Obstacle Clearance Surface (OCS) penetreren, benodigen uitgebreidere analyse dan een VSS aeronautische studie als het obstakel niet verwijderd of aangepast kan worden, of als het onwenselijk is de vliegprocedure op te heffen.

De aeronautische studie werd uitgevoerd op basis van VSS Assessments (door ANI Service GmbH) en de daarin geïdentificeerde VSS penetratie obstakels.