MovingDot heeft systematisch de standaarden en praktijken van LVNL getoetst aan hetgeen voorgeschreven wordt in ICAO- en EU-documentatie.

LVNL is verplicht naleving van wet- en regelgeving in haar operaties aan te tonen. Dit behelst ook het voldoen aan ATM-standaarden die door ICAO- en EU-documenten inzake de levering van air traffic services wordt voorgeschreven.

Het verifiëren van naleving vereist een systematische controle van processen, praktijken en documentatie die verband houden met de verschillende aspecten van het leveren van ATS-diensten en de onderliggende organisatiestructuur. Het Area Control (ACC) Operations Manual werd in dit kader beschouwd als een sleuteldocument. De documenten die voor de verificatie zijn gebruikt zijn ICAO doc 4444, ICAO Annexen 2, 10 en 11 en EU-publicatie 923/2012 (SERA A en B).

MovingDot heeft systematisch de standaarden en praktijken van LVNL getoetst aan hetgeen voorgeschreven wordt in ICAO- en EU-documentatie. Waar naleving werd geconstateerd werden referenties toegevoegd voor toekomstig gebruik. Waar discrepanties werden geconstateerd werden verbetervoorstellen vastgelegd en/of de discrepantie werd vastgelegd ten behoeve van een managementbesluit. MovingDot verrichtte de toetsing in nauwe samenwerking met LVNL-procedure-experts om een grondige beoordeling te kunnen doen.