MovingDot leverde een gap-analyse en definieerde een stapsgewijze benadering in de implementatie van ADQ op Nederlandse vliegvelden.

Huidige en toekomstige luchtvaartnavigatiesystemen (zoals P-RNAV, A-SMGCS en EGPWS) zijn afhankelijk van aeronautische data, vaak met een aanzienlijk hogere kwaliteitseis dan beschikbaar. Het verbeteren van de kwaliteit van aeronautische data om tegemoet te kunnen blijven komen aan de kwaliteitseisen van nieuwe systemen, is een continue uitdaging, niet alleen door de complexiteit van de data-processen, maar ook door de afhankelijkheid van op papier gebaseerde systemen en menselijke input. 

Coördinaten van de baandrempel kunnen bijvoorbeeld onopzettelijk door een typefout worden veranderd. Met de nieuwe vliegtuignavigatiesystemen zullen vliegtuigen eerder baancoördinaten dan traditionele landingshulpmiddelen gebruiken. In het geval van foutief ingevoerde coördinaten kan een vlucht dan naast de baan belanden.   

De EU Aeronautical Data Quality Implementing Rule (ADQ IR) stelt het raamwerk vast voor een volledig digitale toeleveringsketen.

MovingDot leverde een gap-analyse en definieerde een stapsgewijze benadering in de implementatie van ADQ op Nederlandse vliegvelden. Daarbij hebben we de brug gelagen tussen vliegvelden, LVNL (de AIS-provider) en de Nederlandse regelgever, door overeenstemming te bereiken over essentiële items voor implementatie.


 P-RNAV: Precision Area Navigation, ASMGCS: Advances Surface Movement and Ground Control System, EGPWS: Enhanced Ground Proximity Warning System, AIS: Aeronautical Information Services