Wij assisteren u bij het opstellen van een plan van aanpak voor het realiseren van aantoonbare compliance evenals de uitvoering van het plan.

Het aantonen en monitoren van compliance is een essentieel deel van safety management. Uitzoeken en vastleggen voor welke wet- en regelgeving compliance moet worden aangetoond is een eerste stap. Dan volgt de verificatie van bestaand compliance, waarbij traceerbaarheid essentieel is. Door prioritering van geïdentificeerde compliance issues kunnen resources effectief ingezet worden om issues efficiënt op te lossen.

Wij assisteren u bij het opstellen van een plan van aanpak voor het realiseren van aantoonbare compliance evenals de uitvoering van het plan. Tevens ondersteunen wij u inhoudelijk bij het behandelen van geïdentificeerde compliance issues. Zo is een robuust proces neergezet voor aantoonbare compliance evenals het monitoren van compliance.

Enkele voorbeeldprojecten