De Luchtruimvisie uit 2012 was aan vernieuwing toe.

In de Luchtruimvisie geeft de Nederlandse overheid haar visie en strategie weer hoe het Nederlands luchtruim dient te worden ontwikkeld. De bereikbaarheid van Schiphol, de capaciteit van het luchtruim als onderdeel van het Europees netwerk en de eisen aan de geoefendheid van de militaire vliegers dienen gewaarborgd. De Luchtruimvisie uit 2012 was aan vernieuwing toe vanwege inmiddels veranderde uitdagingen en behoeften van luchtruimgebruikers en –dienstverleners.

In nauwe samenwerking met LVNL, MUAC en CLSK ontwikkelde MovingDot een vernieuwde strategie van het ATM-systeem die tegemoet komt aan huidige en toekomstige eisen.

In de vernieuwde Uitvoeringsagenda van de Luchtruimvisie wordt gedetailleerd uiteengezet hoe het Air Traffic Management systeem zich dient te ontwikkelen, waarbij de voorziene groei van de luchtvaart geaccommodeerd wordt. Het hogere luchtruim, de capaciteit voor Schiphol, de militaire geoefendheid en het belang van de regionale luchtvaart staat hierbij voorop. MovingDot’s aanbevelingen betroffen onder andere verbetering van de aansluiting met MUAC’s Free Route Airspace, een herontwerp van het luchtruim rond Schiphol met inpassing van groeimogelijkheden voor Lelystad en Eindhoven en, ontwerp van een nieuw militair oefengebied.