MovingDot heeft een onderzoek voor de Rijkswaterstaat afdeling Wegverkeersmanagement uitgevoerd.

Voor Rijkswaterstaat afdeling Wegverkeersmanagement heeft MovingDot in het najaar van 2014 onderzoek gedaan naar de stappen die gemaakt kunnen worden om de kwaliteit en het kaderbeheer van de operationele documentatie te verbeteren.

De operationele werkvloer van RWS Wegverkeersmanagement maakt gebruik van operationele werkdocumenten om het werk uit te voeren. MovingDot heeft op basis van interviews met operationele medewerkers van RWS, een inventarisatie van de huidige werkdocumenten en het kaderbeheer en de leerelementen uit het luchtvaartdomein een advies opgesteld. Het advies bevat onder andere verbeteraspecten omtrent het onderscheid maken tussen verplichte en facultatieve werkwijzen, het zorgen voor consistentie in lay-out en schrijfstijl en het gebruik maken van een vast wijzigingsproces.

Om invulling te geven aan deze verbeteraspecten heeft MovingDot geadviseerd om een programma ‘Professionalisering operationele documentatie RWS Wegverkeersmanagement’ te starten. Onder dit programma valt de realisatie van een landelijk operationeel handboek voor de wegverkeersleiding en weginspectie en de optimalisatie van het beheer van de operationele documentatie. Ons advies wordt momenteel door RWS Wegverkeersmanagement gebruikt om een plan van aanpak op te stellen om het kaderbeheer en de operationele documentatie verder te professionaliseren.