Als geen ander in staat om samenhang in complexe processen te begrijpen

Engbert karakteriseert zich als beschouwend, open en ‘to the point’. Als geen ander in staat om samenhang in complexe processen te begrijpen en terug te brengen tot de meest noodzakelijke. Engberts aanwezigheid is tegelijkertijd verrassend en ontwapenend, een echte teamspeler.

In zijn professionele loopbaan is Engbert steeds actief geweest in bestuurlijk relevante posities in de burgerluchtvaart; begonnen als hoofd van de luchtvaarttak van het KNMI, vervolgens manager bij Eurocontrol CFMU en daarna als directeur Luchtvaartinspectie bij de Rijksluchtvaartdienst. Met de overstap naar de Luchtverkeersleiding als directeur Stakeholder Management en als adviseur van het Bestuur bracht hij de LVNL de noodzakelijke verbinding met de beleidsmatige en toezichthoudende kant van de overheid. Daarnaast stond Engbert aan de Nederlandse basis van de oprichting van het Functional Airspace Block Europe Central (FABEC).

Engbert is mede-oprichter van MovingDot. Hij haalt zijn energie uit het bereiken van resultaten. Intermenselijk contact is hierbij een voorwaarde. Op een open en integere wijze koppelt Engbert partijen met uiteenlopende standpunten aan elkaar. De internationale context met al haar cultuurverschillen worden dan ook moeiteloos overbrugd.