blue ballpoint pen on white notebook

MovingDot heeft een systematiek ontwikkeld waarmee u snel en gemakkelijk een helder beeld krijgt van wat van u wordt verwacht op het gebied van safety management.

MovingDot heeft een systematiek ontwikkeld waarmee u snel en gemakkelijk een helder beeld krijgt van wat van u wordt verwacht op het gebied van safety management. Hij stelt u in staat om de verbetering of completering van uw Safety Management Systeem (SMS) realistisch te plannen, faseren en prioriteren.

De SMS configurator geeft een schematisch overzicht van de diverse SMS componenten en hun samenhang. Deze SMS componenten zijn allen rechtstreeks herleidbaar tot de aandachtsgebieden die worden genoemd in ICAO Annex19 (Safety Management), aangevuld met best practices vanuit de ervaring van MovingDot’s experts. De SMS configurator helpt u bij het vaststellen van de status van uw huidige safety management systeem. Met het verkregen overzicht kunt u daarna, met ondersteuning van MovingDot, relatief eenvoudig de eerste lijnen uitzetten van uw SMS ontwikkel- of verbetertraject.

Voorbeelden van producten en diensten die wij leveren:

  • Overzicht en samenhang van SMS onderdelen
  • Beoordeling van het ontwikkelingsniveau van uw SMS
  • Ondersteuning bij structurering, fasering en prioritering van uw SMS verbeteracties
  • Plan van aanpak voor de verbetering van uw SMS