Een goede inrichting en besturing van de bedrijfsprocessen is cruciaal voor een resultaatgerichte organisatie. Het sturen op prestatieverbetering, of het stellen van nieuwe prestatiedoelen, gaat dan ook vrijwel altijd hand in hand met werken aan verbetering van de procesinrichting.

Veel luchtverkeersleidingorganisaties zitten, vanwege de aard van hun product, momenteel midden in een transitie van een klassieke, naar binnen gerichte taakorganisatie, met in de sturing vaak een sterk accent op expert judgement, naar een prestatiegestuurd, naar buiten gericht bedrijf. 

MovingDot is, vanwege haar mix van experts met senior manager ervaring in een operationele luchtverkeersleidingorganisatie, en high tech technologische expertise, bij uitstek in staat deze transitie te helpen vormgeven.

Enkele voorbeeldprojecten