Ziekenhuis heliports zijn een integraal onderdeel van het garanderen dat traumapatiënten snelle en effectieve medische aandacht krijgen. Sommige ziekenhuizen bevinden zich in dichter bevolkte gebieden, waarbij steden in de loop van de tijd evolueren en nieuwe gebouwen verrijzen. Nijmegen is geen uitzondering. Het ziekenhuis, Radboudumc , renoveert het hoofdgebouw, wat gevolgen heeft voor de bestaande vliegoperaties van de helihaven. MovingDot werkte nauw samen met het Radboudumc bij de beoordeling van de impact op de bestaande activiteiten en het bijbehorende regelgevingsproces door middel van een uitgebreide luchtvaartstudie.

Het Radboudumc -een universitair medisch centrum - verbouwt conform hun masterplan het hoofdgebouw dat voorheen bekend stond als Gebouw S. Het nieuwe gebouw, dat de naam Gebouw Akrijgt, bevindt zich aan de westkant van de helihaven en zal in totaal elf verdiepingen tellen voor de verschillende medische diensten en een hoogte bereiken van 37 meter vergeleken met de huidige 32 meter.

Door de constructie worden de bestaande vliegrichtingen (EW) beïnvloed, aangezien Gebouw A een nieuwe penetratie vormt van de obstakelbeperkingsoppervlakken -gedefinieerd conform ICAO Annex 14- voor de westelijke richting. Deze oppervlakken mogen niet worden gepenetreerd door enig obstakel, zowel bestaand als nieuw, tenzij het resultaat van een luchtvaartonderzoek, goedgekeurd door een bevoegde autoriteit, bepaalt dat het object de veiligheid van de activiteiten op helihavens niet nadelig zal beïnvloeden. 

MovingDot werkte nauw samen met het Radboudumc en de helihavengebruikers om de impact van Gebouw A op de bestaande en gewenste vliegrichtingen te beoordelen. Meerdere sessies met belanghebbenden, overleg met toezichthouders, veilige analyses en deskundig oordeel resulteerden in een nieuw operationeel concept voor de helihaven van het Radboudumc , dat niet alleen de bruikbaarheid ervan voor helikoptervluchten voor medische nooddiensten (HEMS) garandeert, maar ook verbetert.

Bedankt, mijn complimenten aan jou en je collega’s. Wat een prachtig rapport! Ik ben er trots op. Trots dat we dit samen in zo’n korte tijd hebben kunnen opstellen. En met zoveel positieve energie van alle betrokkenen.

Fedde Dijkstra, Adviseur/kwaliteitsmanager en JCI-coördinator Servicebedrijf van Radboud universitair medisch centrum