blue ballpoint pen on white notebook

We hebben een evaluatie uitgevoerd voor een ILS RWY10 nadering op basis van PANS-OPS criteria.

De luchthaven van Zürich heeft momenteel een drietal landingsbanen, waarvan RWY14/32 en 16/34 het meest gebruikt worden. RWY10/28 wordt momenteel alleen gebruikt in westelijke richting (RWY28) voor zowel starts en landingen. Door het convergerende karakter van de noord-zuid banen zorgt dit voor een complexe operatie. Daarnaast worden RWY28 operaties beschouwd die een aanzienlijke impact op het milieu hebben met betrekking tot vliegtuiglawaai. Momenteel is het gebruik van RWY10 beperkt vanwege de nabijheid van een bergketen (Lägern) in het aanvliegpad en een andere bergketen in de missed approach pad. Om de haalbaarheid van het gebruik van een West-benadering van baan 10 te beoordelen is het eerst nodig om met de ICAO PANS OPS veiligheidsoverwegingen rekening te houden. Daarna kan de haalbaarheid vanuit een operationeel oogpunt worden gemaakt. Als onderdeel van deze eerste evaluatie, werden alleen de PANS OPS criteria beschouwd. Dit resulteert in de identificatie van de obstakelvlakken die nodig zijn voor een RWY10 ILS nadering alsmede bijbehorende veilige obstacle clearance altitude/height (OCA/H). Ook werden capaciteit schattingen gemaakt en de operationele mogelijkheden vastgesteld.