MovingDot heeft de afhandeling van vluchten van en naar Schiphol geanalyseerd

MovingDot leverde informatie over de operationele prestatie van het Air Traffic Management (ATM)-systeem van LVNL, door hetkrijgen van een beter begrip van de efficiency van individuele vluchten door analyse van vluchten tussen specifieke city pairs en het kwantificeren van potentiele verbeteringen in het vluchtprofiel. Verder zijn er aanvullende vluchtspecifieke performance indicators voor efficiency voor Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) geïdentificeerd. LVNL managet haar prestatie door nauwlettend de prestatiegebieden veiligheid, efficiency en milieu te bewaken. Om dit prestatiemanagement te verbeteren zocht LVNL naar variabelen die de efficiency van individuele vluchten kan meten. KLM was op haar beurt ook geïnteresseerd in de potentiele efficiëntieverbeteringen van individuele vluchten door het Nederlandse ATM-systeem. Om meer inzicht te krijgen in de operationele situatie, analyseerde MovingDot, samen met To70, de afhandeling van vluchten van en naar Schiphol door te kijken naar 14 specifieke city pairs, zowel Europees als intercontinentaal. We voerden een kwalitatief assessment uit op de vluchtafhandeling, met ondersteuning van een team van operationele experts met een achtergrond in luchtverkeersleiding en airport traffic flows. De initiële analyse werd gevolgd door een poging de operationele variabelen onder verschillende condities (piekuren, nacht, militaire activiteit, etc.) te kwantificeren.

We leverden een rapport met daarin:

  • Operationele verbeteringsopties voor de verschillende city pairs;
  • Een set van performance indicatoren om de vluchtefficiëntie te meten van individuele, aankomende en vertrekkende, vluchten; en
  • Aanbevelingen voor strategische samenwerking en flexibel gebruik van luchtruim.