Wij ontwikkelden een vijftal marktstrategieën voor de groei van het verkeer voorzien van de potentiële effecten op de luchthaven.

Bonaire, in de Caribische Zee net buiten de kust van Venezuela, is voor haar economie voor 80% afhankelijk van toerisme. Bonaire International Airport, ook wel bekend als Flamingo Airport, speelt voor de internationale bereikbaarheid een belangrijke rol in de infrastructuur van het eiland. Bovendien rekenen de burgers van Bonaire op betrouwbare en betaalbare vliegverbindingen met de naburige eilanden Curaçao en Aruba. Als zodanig is het luchtvervoer voor economische en sociale redenen een essentiële vorm van openbaar vervoer.

Om grotere aantallen vliegtuigen en widebody vliegtuigen tegemoet te komen heeft de huidige infrastructuur van Flamingo Airport een aantal tekortkomingen. Zo is de huidige locatie van de platforms niet in overeenstemming met de ICAO veiligheidscriteria voor de afstand tot hindernissen. Bovendien is het terminal gebouw voor passagiers en bagage te klein in de huidige piekuren. De arbeidsomstandigheden voor het operationeel personeel laat te wensen over.

In 2009 werd een masterplan ontwikkeld voor de verplaatsing van de terminal en de omliggende platformen. Echter, op grond van de huidige marktomstandigheden van de luchthaven kunnen de noodzakelijke investeringen niet worden gerechtvaardigd.

In 2014 werd MovingDot, samen met SEO Economic Research (een zelfstandige dochteronderneming van de Universiteit van Amsterdam), gevraagd om betaalbare groeiscenario's te ontwikkelen voor de luchthaveninfrastructuur op basis van de huidige marktinzichten. 

Wij ontwikkelden een vijftal marktstrategieën voor de groei van het verkeer voorzien van de potentiële effecten op de luchthaven. Op basis van de bevindingen werden drie luchthaveninfrastructuur alternatieven ontwikkeld; opties met een gefaseerde opwaardering van de huidige terminal en herstructurering van het platform op de huidige locatie. Het resultaat van de studie werd gebruikt voor verdere besluitvorming.