We hebben een identificatie, inventarisatie en ontwikkeling gemaakt voor noodzakelijke wijzigingen in operationele procedures.

In 2014 zijn de ministeries van Infrastructuur en Milieu en van Defensie akkoord gegaan met het voorstel om de co-locatie van militaire luchtverkeersleidingstaken in het lagere luchtruim plaats te laten vinden op Schiphol. De realisatie van de co-locatie van civiele en militaire luchtverkeersleiding op Schiphol-Oost staat gepland voor 7 december 2017.

Onderdeel van de realisatie is het verplaatsen van de betreffende luchtverkeersdienstverleningsfunctionaliteiten van Nieuw Milligen naar Schiphol-Oost. Dit betreft het aanpassen van technische systemen, het aanpassen van operationele procedures en het trainen van het betrokken operationele personeel.

In opdracht van Luchtverkeersleiding Nederland, is MovingDot sinds de tweede helft van 2014 verantwoordelijk voor het identificeren, inventariseren en uitwerken van noodzakelijke procedure-wijzigingen van zowel het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) als LVNL.

Door middel van brainstorming, vluchtanalyses, simulaties en uitgebreide werksessies zijn ontwerpen ontstaan die de civiel-militaire co-locatie verder mogelijk kunnen maken. Voor de inhoudelijke kennis is nauw contact geweest met luchtverkeersleiders en (procedure)experts van beide organisaties. Hierbij is gestreefd om zoveel mogelijk huidige procedures te blijven hanteren, tenzij dit technisch niet mogelijk bleek of er met beperkte aanpassingen een optimalisatie bereikt kon worden. De procedure-wijzigingen zullen binnenkort aan de luchtverkeersleiders worden getraind, zodat zij er op 7 december 2017 volledig klaar voor zullen zijn.