MovingDot ondersteunt de totstandkoming van Single European Sky beleid

MovingDot is, in een consortium samen met Integra Consult en ALG, een contract gegund met het European Commission Directorate-General for Mobility and Transport (DG MOVE). Het contract omvat de ondersteuning van het Single European Sky (SES) beleid via de overlegorganen NCP (NSA Coordination Platform), ICB (Industry Consultation Body) en EGHD (Expert Group on the Human Dimension of SES).

Klik hier om de gunning te bekijken.

Het NCP, opgericht in 2009 heeft als doel bij te dragen aan de SES-implementatie onder toezicht van het Single Sky Committee (SSC). NCP fungeert als platform voor National Supervisory Authorities (NSAs) om ervaringen te delen en om toegevoegde waarde te creëren tussen NSA-gerelateerde activiteiten.

De ICB is opgericht op grond van Artikel 6 van Verordening 549/2004, de SES Framework Regulation. Dit platform wordt gebruikt voor het ontwikkelen van gezamenlijke richtlijnen van de Europese industrie aan de Europese Commissie en andere EU-organen over strategische ontwikkelingen binnen het SES.

De EGHD adviseert de Europese Commissie bij de implementatie en ontwikkeling van het SES met betrekking tot de ‘Human Dimension’.

Onder leiding van Integra Consult is de hoofdtaak van het consortium het verlenen van administratieve en logistieke bijstand aan de drie overlegorganen bij de implementatie van de belangrijkste actieplannen van het SES-beleid. Het gaat hier onder andere om secretariële ondersteuning aan de voorzitters, het organiseren van conferenties en vergaderingen, evenals het technisch management van websites en SharePoint archivering. 

We kijken uit naar de samenwerking met de Europese Commissie (DG MOVE) en het versterken van onze aanwezigheid in het consultatieproces.