Voorkeursbeslissing herziening luchtruim

Op 13 januari hebben minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Visser de Ontwerp-Voorkeursbeslissing voor de herziening van het luchtruim naar de Tweede Kamer gestuurd. Ook MovingDot heeft een relevante bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Voorkeursbeslissing en is trots op het resultaat.

De documenten zijn hier te vinden.

Meer weten over het Programma Luchtruimherziening (PLRH)? Kijk dan op www.luchtvaartindetoekomst.nl (website is in Dutch).