Projecten

Schiphol DCL-gebruik

Schiphol DCL-gebruik

Het doel van dit project was om de mogelijkheid te onderzoeken om het huidige gebruik van ACARS voor pre-departure clearance van 70% te verhogen tot boven de 90%, een niveau waarvan een eerdere studie had aangetoond dat het de werklast significant verlaagt.

bekijk dit project

Procedure-wijzigingen civiel-militaire co-locatie Luchtverkeersleiding Nederland en Air Operations Control Station Nieuw Milligen

Procedure-wijzigingen civiel-militaire co-locatie Luchtverkeersleiding Nederland en Air Operations Control Station Nieuw Milligen

In opdracht van LVNL is MovingDot verantwoordelijk voor het identificeren, inventariseren en uitwerken van noodzakelijke procedure-wijzigingen van zowel het CLSK als LVNL ter ondersteuning van de realisatie van de co-locatie van civiele en militaire luchtverkeersleiding op Schiphol-Oost per december 2017.

bekijk dit project

Systeemondersteunende ATC-toren eisen

Systeemondersteunende ATC-toren eisen

MovingDot heeft, in samenwerking met ADSE, de systeemondersteunende ATC-toren eisen, inclusief de omgevingseisen in de operationele ruimten voor de luchthaven Lelystad ontwikkeld.

bekijk dit project

Compliance Luchtverkeersleiding Nederland

Compliance Luchtverkeersleiding Nederland

Compliant zijn en compliance kunnen aantonen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Compliance van procedures is bij Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) geborgd in de operationele documentatie, training en operatie. In samenwerking met MovingDot is een robuust proces neergezet voor aantoonbare compliance van procedures evenals het monitoren van compliance.

bekijk dit project

Herijking van de Uitvoeringsagenda Nederlandse Luchtruimvisie

Herijking van de Uitvoeringsagenda Nederlandse Luchtruimvisie

In de Luchtruimvisie geeft de Nederlandse overheid haar visie en strategie weer hoe het Nederlands luchtruim dient te worden ontwikkeld. In nauwe samenwerking met LVNL, MUAC en CLSK ontwikkelde MovingDot een vernieuwde strategie van het ATM-systeem die tegemoet komt aan huidige en toekomstige eisen.

bekijk dit project

Marktverkenning torenverkeersleiding regionale luchthavens

Marktverkenning torenverkeersleiding regionale luchthavens

MovingDot heeft samen met partner Rebel Group, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, een nadere marktverkenning uitgevoerd. Doel hiervan was het verkrijgen van inzicht in de mogelijkheden voor het realiseren van kostenbesparingen, innovaties en maatwerk op de regionale luchthavens Groningen Airport Eelde (GAE) en Maastricht Aachen Airport (MAA).

bekijk dit project

Professionalisering kaderbeheer Rijkswaterstaat Wegverkeersmanagement

Professionalisering kaderbeheer Rijkswaterstaat Wegverkeersmanagement

Onderzoek om de kwaliteit en het kaderbeheer van de operationele documentatie te verbeteren.

bekijk dit project

Inzicht in operationele efficiency

Inzicht in operationele efficiency

MovinDot leverde informatie over de operationele prestatie van het Air Traffic Management (ATM)-systeem van LVNL, door het krijgen van een beter begrip van de efficiency van individuele vluchten door analyse van vluchten tussen specifieke city pairs en het kwantificeren van potentiële verbeteringen in het vluchtprofiel. Verder zijn er aanvullende vluchtspecifieke performance indicators voor efficiency voor Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) geïdentificeerd.

bekijk dit project

Safety case voor de nieuwe luchtverkeersleidingstoren op Flamingo Airport, Bonaire

Safety case voor de nieuwe luchtverkeersleidingstoren op Flamingo Airport, Bonaire

MovingDot heeft, in samenwerking met en ten behoeve van DC-ANSP, een gestructureerd proces voor veranderingen in het ATM-systeem ontwikkeld. In de ontwikkeling van de nieuwe luchtverkeersleidingstoren op Flamingo International Airport op Bonaire is dit proces voor het eerst toegepast. Een stap in dit proces is het aan de regelgever aantonen van het voldoen aan regelgeving door middel van een safety case. Deze is in het kader van de transitie van de oude naar de nieuwe toren geleverd.

bekijk dit project

FABEC Luchtruim Herontwerp: Implementatiepakket Luxemburg

FABEC Luchtruim Herontwerp: Implementatiepakket Luxemburg

Dit was een project inzake het ontwerp en de implementatie van verbeteringen in luchtruim en routes, om de druk op een van Europa’s drukste en meest complexe gebieden, die boven Luxemburg, te verlichten. Onze missie was: de complexiteit van de hot-spot Diekirch verminderen.

bekijk dit project