Privacy Statement

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en waarom
Wij bewaren persoonsgegevens van onze relaties voor de contacten bij werkzaamheden en voor ons relatiebeheer. Het gaat hierbij om naam, bedrijf, functie, adres, telefoonnummer, e-mailadres en website van (medewerkers van) onze zakelijke relaties.

Gegevensbescherming
We hebben organisatorische en technische maatregelen getroffen tegen verlies, onrechtmatige verwerking en onrechtmatige toegang tot de persoonsgegevens van onze relaties.

Delen van gegevens
We zijn voorzichtig met het delen van uw persoonsgegevens met andere partijen. We doen dit alleen als het noodzakelijk en toegestaan is.

Bewaren van gegevens
We bewaren persoonsgegevens van onze relaties zolang we een zakelijk relatie onderhouden. Dit kan gaan om concrete samenwerking maar kan ook gaan om het onderhouden van contact om andere zakelijke redenen.

Telefoongesprekken
Telefoongesprekken met MovingDot worden niet opgenomen.

Rechten
Behalve bij concrete samenwerking gebruiken wij de persoonsgegevens van onze relaties voor het sturen van persoonlijke berichten, zoals kerstwensen. De gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Voor het inzien, wijzigen of verwijderen van uw persoonsgegevens, het maken van bezwaar of het indienen van een klacht kunt u contact met ons opnemen via tel. +31 (0)88 6683000 of info@movingdot.nl.