7 maart 2017

MovingDot vernieuwt operationele ATS-documentatie voor DC-ANSP

MovingDot vernieuwt operationele ATS-documentatie voor DC-ANSP

 

In vervolg op een jarenlange succesvolle samenwerking met Dutch Caribbean Air Navigation Service Provider (DC-ANSP) heeft MovingDot de opdracht gekregen om er voor te zorgen dat de operationele ATS-documentatie (regelgeving en werkprocedures) van DC-ANSP up-to-date is en dat er een beheerorganisatie is ingericht waarmee DC-ANSP zelf de documentatie up-to-date kan houden.

MovingDot is in dit project verantwoordelijk voor het schrijven van de diverse operationele documenten en zorgt ervoor dat deze volledig in lijn zijn met de geldende regelgeving.  Concreet gaat het om het opstellen van de Standard Operating Procedures waarin alle relevante wet- en regelgeving per ATS-functionaliteit wordt beschreven en van de unit manuals. In deze unit manuals wordt per unit (TWR, APP, ACC en AIS/ARO) beschreven hoe op lokaal niveau de regelgeving moet worden toegepast en uitgevoerd. Hiervoor werkt MovingDot nauw samen met het managementteam en de operationele experts van DC-ANSP.

MovingDot heeft Eluxis www.eluxis.com gevraagd om ondersteuning te bieden aan DC-ANSP voor het inrichten van een beheerorganisatie en voor het optimaliseren van systemen voor de documentatie.