Duurzame Inzetbaarheid

Projectnummer:                         2018EUSF2012459

Vanuit de markt wordt steeds meer gevraagd naar complexe, professionele consultancy diensten naast, de voor MovingDot al reguliere dienstverlening. MovingDot wil haar diensten verder uitbreiden en de medewerkers willen ook graag deze verbreding ingaan. De wens is om het personeelsbestand te verdubbelen binnen de komende 5 jaar. In dit traject staan de medewerkers en hun persoonlijke groei centraal. Hierbij worden individuele doelen en persoonlijke ontwikkeling voorop gesteld en worden, obv een centrale matrix, doelstelling en groei van deze competenties vastgesteld. Middels individuele- en coaching sessies worden deze competenties ontwikkeld en gemonitord om te komen tot het doel. Hierdoor wil MovingDot opschuiven in haar dienstverlening en ontstaat er een uitdaging voor zowel de organisatie an sich alsmede de medewerkers die van origine voor een andere functie bij MovingDot gingen werken, dan de functie die ze in te toekomst mogelijk gaan invullen. Middels een adviestraject door twee externe adviseurs wordt: - Enerzijds de organisatie en medewerkers begeleid bij deze transitie, waarbij medewerkers nieuwe niet-bedrijfsspecifieke vaardigheden wordt aangeleerd, zelfsturende teams worden opgezet, de leercultuur wordt bevorderd en wordt ingespeeld op individuele ambities en ontwikkelbehoeften. - Anderzijds zijn de betrokken medewerkers tot op heden nooit op teamniveau gefaciliteerd met coaching gericht op de gewenste gedragscomponenten en grondhoudingsaspecten, waardoor medewerkers vaardiger worden in het anders en generieker kunnen adviseren, beïnvloeden en communiceren.

DIT PROJECT IS MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR ONDERSTEUNING VAN:

afbeelding2_esf.png