Overheid

De publieke en economische belangen rond de internationale luchtvaart zijn groot. Dus ook de publieke verantwoordelijkheid. Of het nu de veiligheid van het vliegen betreft, de economische relevantie van de luchtvaart of de belasting op het milieu; de overheid zal duurzaam beleid moeten ontwikkelen en kaders formuleren.

In deze sterk dynamische en niet-lineaire wereld staat de overheid voor welhaast onmogelijke keuzes. Keuzes die door het complexe karakter van de materie snel kunnen verworden tot een doelloze aanpak.

Wij leveren inhoudelijk inzicht in deze sterk gespecialiseerde luchtvaartwereld. U krijgt mogelijkheden die recht doen aan de operationele werkelijkheid van de luchtvaart en tegelijkertijd voldoen aan uw beleidsmatige doelstellingen.