Markten

De adviesdiensten van MovingDot bestrijken uiteenlopende delen van de markt. Uitgangspunt is dat onze toegevoegde waarde, het verbinden van beleidsmatige en operationele werelden, u verder helpt.

Luchtverkeersleiding, vliegroutes en luchtverkeersstromen zijn voor onze opdrachtgevers schakels in de waardeketens van het luchtvervoer en militaire vliegoperaties.

Een duurzame en veilige inrichting van de gehele keten, en het leveren van een erkende bijdrage aan de nationale en regionale economie zijn hierbij randvoorwaardelijk voor de maatschappelijke positie van de sector of provincies en gemeentes die dicht tegen de burger aan verantwoordelijk zijn voor bestemmingsplannen.

De MovingDot medewerkers zijn door hun achtergrond vertrouwd met de zeer uiteenlopende aspecten die bij u spelen. Of dit nu van een civiel of militair karakter is, of u een puur technische of een procesmatige oplossing zoekt; onze kennis en ervaring speelt een doorslaggevende rol voor uw resultaat.