Toegevoegde waarde

Wij zijn gespecialiseerd in tijdkritische luchtvaart en verkeersleidingprocessen. Onze toegevoegde waarde is dat we zeer goed in staat zijn om u te ontzorgen. Vanuit onze ervaring en domeinkennis.

Vraagstukken die zich kenmerken door een grote diversiteit aan belanghebbenden. We kunnen u ondersteunen bij het vinden van de juiste balans tussen de wensen van luchtruimgebruikers, luchthavenbelang, verantwoordelijkheid van de overheid en hinder die burgers soms ervaren.

Implementatie van wijzingen aan uw processen en systemen. Terwijl de winkel gewoon open blijft en de uitdaging nog wordt versterkt door technische complexiteit. We weten als geen ander wat dit betekent voor uw organisatie en medewerkers.

       

Know-How

De MovingDot consultants komen uit de wereld van Luchtvaart en Luchtverkeersleiding. Zij hebben door de jaren heen bijgedragen aan een Nederlands luchtverkeersleidingsysteem en het bijbehorend besturingsapparaat dat actief is één van de meest complexe stukken luchtruim in Europa. De Schiphol “operatie” dient vaak als voorbeeld voor andere luchthavens. 

Met dit inzicht kunnen de MovingDot consultants u voorzien van kennis en oplossingen. Kennis die u niet krijgt van de traditionele adviesbureaus of kennisinstellingen. Onze “hands-on experience” maakt het verschil tussen een theoretische en een bruikbare oplossing, We zijn als geen ander in staat om bruggen te slaan tussen de verschillende disciplines en betrokken partijen.

       

Know-Who

De luchtvaartbranche is internationaal georiënteerd. Organisaties en overheden werken met elkaar over de landsgrenzen heen. Kennis van deze organisaties en de mensen die voor haar werken is cruciaal. Dankzij de vele internationaal gerichte activiteiten van de professionals binnen MovingDot kennen wij dit netwerk als geen ander, van senior en executive management tot aan de experts en specialisten.

MovingDot maakt het mogelijk dat uw vraagstuk of probleem wordt aangepakt en opgelost met gebruikmaking van dit internationale netwerk. Naast de expertise die aanwezig is binnen MovingDot kunnen we een beroep doen op een van de 80 professionals binnen ADSE of andere experts uit ons netwerk. MovingDot ontzorgt ook hier. Wij blijven uiteraard verantwoordelijk voor een goed eindresultaat.

 

Know-Why

Vernieuwingen aan het luchtverkeersleidingsysteem gebeuren gestaag. Terecht. Het hoge veiligheidsniveau van de luchtvaart verlangt een gedegen aanpak, bijvoorbeeld bij de invoering van nieuwe systemen, werkwijzen of luchtroutes. Zo is de roep om bijvoorbeeld Continuous Descent Operations of P-RNAV routes groot. Invoering kan echter pas plaats vinden indien er geen ongewenste bijwerkingen optreden zoals verhoging van de complexiteit in de verkeersafhandeling.

Een groot scala aan factoren speelt bij luchtverkeersleiding een rol. Bijvoorbeeld de continue en complexe afweging tussen veiligheid, milieu en zo efficiënt mogelijk tegemoet komen aan de eisen van luchtvaartmaatschappijen.

Deze en andere factoren kunnen niet in afzonderlijkheid worden bekeken. Ze zijn met elkaar vervlochten. De MovingDot consultants putten hun ervaring uit jarenlange betrokkenheid het luchtverkeersleidingsysteem veilig te veranderen. Ze zijn hiermee als geen ander vertrouwd.