Beleidsadvies

Advies en ondersteuning worden geleverd aan uiteenlopende partijen. Van nationale overheden tot aan kleinschalige lokale ATM dienstverleners. Dit kan onder meer zijn:

  • Strategiebepaling en beleidsontwikkeling
  • Milieueffect rapportage (MER)
  • Ondersteuning bij "Mikroklimaten" (overleg met omwonenden)
  • Kosten/baten en investeringsanalyse (i.s.m. gelieerde bureau’s)
  • Haalbaarheidsstudies
  • ‘Concept of Operations’
  • Training en ATM cursussen

luchtvaartnota.jpg