MovingDot levert “Afwegingskader hinderbeperkende maatregelen” voor CRO Rotterdam

Op verzoek van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) van de luchthaven Rotterdam heeft MovingDot een “Afwegingskader” ontwikkeld waarmee hinderbeperkende maatregelen beoordeeld kunnen worden.

"Appels met peren vergelijken"
“Appels en peren vergelijken” De werking en de hinderbeperkende effecten van een mogelijke maatregel zijn zeer divers. Bovendien is de ervaring van hinder ook persoonlijk en subjectief. Een afwegingskader is daarom bedoeld om voor een gedragen keuze “appels en peren te vergelijken”, ofwel als multi-criteria analyse waarmee een keuze voor of tegen een maatregel onderbouwd en uitgelegd kan worden.

Het afwegingskader structureert objectieve versus subjectieve maten en plaatst kwalitatieve naast kwantitatieve informatie. Daarmee helpt het in de uitvoering en interpretatie van metingen en berekeningen tot aan het identificeren van de waardering voor een mogelijke maatregel.

Ook als checklist In de samenwerking met de CRO Rotterdam is gebleken dat het kader ook als ‘checklist’ gebruikt kan worden in het ontwikkelproces vanaf de eerste ideevorming tot aan de definitieve voorkeur voor hinderbeperking. Daarbij kunnen onder andere samenhang en prioriteiten worden aangebracht in de informatie die gedurende het proces wordt vergaard.
Working with the CRO Rotterdam, it became apparent that the framework can also be used as a ‘checklist’ in the development process – from initial ideas down to the final advice on the nuisance reduction that is expected from a measure. Among other things, coherence can be monitored and priorities can be set on the information that is collected during the process.

Voor de CRO Rotterdam is een case uit de praktijk in het kader geplaatst en zijn specifieke criteria geëvalueerd om tot een advies te komen.

Tot slot, een afwegingskader gebruiken leidt niet vanzelf tot een keuze voor of tegen mogelijke hinderbeperkende maatregelen. Het ondersteunt echter wel het keuzeproces door structurering en objectivering. Het helpt door de samenhang van feitelijke informatie te bewaken en overzicht te bieden, voor een onderwerp – hinderbeperking – dat zowel technisch complex, als maatschappelijk uitdagend is.